Prasa

Prasa

Prasa

Prasa to ogół wszystkich środków masowego przekazu w formie pisanej, takie jak dzienniki, czasopisma. Charakteryzują się tym, że niosą informację, wydawane są periodycznie, ale nie rzadziej niż raz do roku. Posiada stały tytuł i kolejne numery.

Określenie prasa ma znaczenie historyczne – pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposoby odciskania znaków na papierze.http://sklepswanson.pl/witamina-a-10000iu-250kaps Historia prasy jest bardzo długa, ponieważ jest to najstarszy środek masowego przekazu – od momentu, kiedy wynaleziono pismo można mówić o prasie.

Jeszcze w Chinach przed naszą erą wydawano pierwsze czasopisma, następnie w Europie. Jednak prawdziwe rozwój prasy to średniowiecze – XVI-XVIII wiek. Wtedy to wynaleziono druk i rozwój prasy stał się bardzo dynamiczny.

Wynalezienie druku było pierwszym krokiem do rozwoju prasy, lecz było jeszcze kilka ważnych wydarzeń, które spowodowały, że prasa stała się popularna. Między innymi jest to pierwszy podwodny kabel telegraficzny między Ameryką a Europą, który umożliwił błyskawiczny przekaz informacji. Kolejnym wynalazkiem, który pomógł szybko się kontaktować był telefon.

Prasa

W tym czasie coraz bardziej unowocześniał się druk, powstawały coraz lepsze maszyny drukarskie, które miały już możliwość kolorowego druku. Rozwinęła się produkcja papieru, która była coraz bardziej efektywna. Powstała maszyna do pisania, która pozwoliła szybciej pisać. Wszystkie te czynniki spowodowały, prasa jest najstarszym i jednym z najbardziej rozpoznawalnym elementem mass mediów.

Prasa ma kilka podstawowych funkcji. Wyróżniamy:

• Funkcję informacyjną –informuje odbiorców o aktualnych wydarzeniach.

www.domyzbali-krakow.pl/domy-z-bali-caloroczne Funkcję opiniotwórczą – pozwala kształtować pogląd na daną sytuację, zdarznia.

Prasa

• Funkcję postawotwórczą – kształtuję postawy.

• Funkcję rozrywkową – zawiera elementy rozrywkowe.

• Funkcję kontrolną – kontroluje aparat władzy.

• Funkcję organizatorska – organizuje życie społeczne.

• Funkcję integracyjną – integruje społeczeństwo.

– autor artykułu