Dziennikarz

Dziennikarz

Dziennikarz

Dziennikarz to osoba, która zajmuje się przygotowaniem i prezentacją materiałów w środkach masowego przekazu. Dawniej dziennikarz był kojarzony tylko z prasą, gdzie jego zadaniem było pisanie. Dzisiaj, gdy środki masowego bardzo się rozwinęły – jest to telewizja, radio, Internet, nie tylko prasa, jego zadania są dużo większe i możemy wyróżnić dziennikarza telewizyjnego, dziennikarza radiowego. Jest wiele specjalizacji w dziennikarstwie, które są powiązane z tematem, jakim się zajmują np. dziennikarz sportowy lub dziennikarz muzyczny. Można też dzielić ich ze względu na sposobu uprawiania swojej działalności np. felietoniści http://www.pracowniaintegra.pl/, reporterzy, komentatorzy.

Dziennikarz

W Polsce zawód dziennikarza jest uregulowany artykułem prawnym, który mówi, że dziennikarzem jest osoba, która zajmuje się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowaniem materiałów prasowych, pozostających w stosunku pracy z redakcją, albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnieniem redakcji.

Dziennikarz

Oznacza to, że dziennikarzem jest zarówno osoba, która jest zatrudniona na jakiejkolwiek umowie z redakcją, jak również współpracownik redakcji pracując na własną rękę, ale z przeznaczeniem dla danej redakcji, czyli może być to również student podczas praktyki.

Dziennikarze najczęściej nie są związani z jedną redakcją. Nie ma uregulować prawnych, które o tym by mówiły, więc bardzo często jeden dziennikarz pisze do kilku gazet lub czasopism. Zakazem może być jedynie umowa o pracę, w której zawarta jest klauzula o konkurencyjności.

– autor artykułu