Czwarta wladza

Czwarta wladza

Czwarta wladza

O środkach masowego przekazu mówi się bardzo często jako o czwartej władzy. Te określenie można usłyszeć w państwach demokratycznych, jako określenie wolnej prasy. Jest ustawiona obok takiej władzy jak ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, ponieważ jej siła jest tak wielka, że może kształtować poglądy społeczeństwa i politykę. Poza tym spełnia ona funkcję kontrolną aparatu władzy, aby nie dochodziło do nadużyć, korupcji i tym podobnych zjawisk.

W Polsce nie zawsze można było mówić o czwartej władzy, o wolnych mediach. Zmieniło się to dopiero w związku z wydarzeniami z 1989 roku, a następnie zagwarantowało to prawo – prawo wolności prasy i wolności http://www.lek-med.pl/najczestsze-potrzeby-lekarzy-5.html wypowiedzi konstytucja z 1997 roku. Dokumentem, który reguluje to prawo jest prawem prasowym, które głosi, że prasa zgodnie z konstytucją korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywali do rzetelnego informowania, jawności życia publicznego kontroli i krytyki społecznej.

– autor artykułu